Workshop Co-Chairs
 • Xin Wang, Tianjin University, China
 • Jianxin Li, Deakin University, Australia
Program Committee Members:
 • Zhifeng Bao, RMIT, Australia
 • Laure Berti-Equille, Institut de Recherche pour le Développement (IRD), France
 • Yingyi Bu, Couchbase, US
 • Gao Cong, Nanyang Technological University, Singapore
 • Yunpeng Chai, Renmin University of China, China
 • Qun Chen, Northwestern Polytechnical University, China
 • Yueguo Chen, Renmin University of China, China
 • Yongfeng Dong, Hebei University of Technology, China
 • Rihan Hai, Lehrstuhl Informatik 5, Germany
 • Cheqing Jin, East China Normal University, China
 • Guoliang Li, Tsinghua University, China
 • Lingli Li, Heilongjiang University, China
 • Hailong Liu, Northwestern Polytechnical University, China
 • Xianmin Liu, Harbin Institute of Technology, China
 • Xueli Liu, Tianjin University, China
 • Shuai Ma, Beihang University, China
 • Zhijing Qin, Pinterest, US
 • Chuitian Rong, Tianjin Polytechnic University, China
 • Nan Tang, Qatar Computing Research Institute, Qatar
 • Hongzhi Wang, Harbin Institute of Techology, China
 • Jiannan Wang, Simon Fraser University, Canada
 • Xiaochun Yang, Northeast University, China
 • Yajun Yang, Tianjin University, China
 • Rui Zhang, The University of Melbourne, Australia
 • Wenjie Zhang, University of New South Wales, Australia